Donostia

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Otsaila

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Aldizkaria: BOE/2020-02-27    Urtea-zbk: 2020/050

AGINDUA, 2020ko otsailaren 18koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko eta horra iristeko eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko hautaketa-prozedurak deitzen dira, baita aipatutako kidegoetako karrerako funtzionarioek espezialitate berriak eskuratzeko ere

Aldizkaria: EHAA/2020-02-27    Urtea-zbk: 2020-040

AGINDUA, 2020ko otsailaren 12koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena eta Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bitartez baimena ematen zaio «Oteitza Lizeo Politeknikoa» titulartasun pribatuko ikastetxeari, Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako ikastetxe integratua izateko

Aldizkaria: EHAA/2020-02-27    Urtea-zbk: 2020-040b

AGINDUA, 2020ko otsailaren 4koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena eta Hezkuntzako sailburuarena. Haren bitartez, «Centro de Estudios A.E.G.» titulartasun pribatuko ikastetxeari baimena ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua izateko.

Aldizkaria: EHAA/2020-02-25    Urtea-zbk: 2020-038

AGINDUA, 2020ko otsailaren 4koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena eta Hezkuntza sailburuarena. Haren bitartez, «Harrobia» titulartasun pribatuko ikastetxe ari baimena ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako Ikastetxe integratua izateko.

Aldizkaria: EHAA/2020-02-25    Urtea-zbk: 2020-038b

AGINDUA, 2020ko urtarrilaren 16koa, Hezkuntzako sailburuarena, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbenako udalerriko «Abanto» Musika Eskola Pribatuari (Bizkaia) musika-espezialitateak gehitzeko baimena emateko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-02-25    Urtea-zbk: 2020-038c

AGINDUA, 2020ko otsailaren 4koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena eta Hezkuntza sailburuarena. Haren bitartez, «Mondragon Goi Eskola Politeknikoa - J.M.ª Arizmendiarrieta S. Coop.» titulartasun pribatuko ikastetxeari baimena ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua izateko.

Aldizkaria: EHAA/2020-02-24    Urtea-zbk: 2020-037

AGINDUA, 2020ko otsailaren 4koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena eta Hezkuntza sailburuarena. Haren bitartez, «Calasanz Lanbide Ikastegia» titulartasun pribatuko ikastetxeari baimena ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako Ikastetxe integratua izateko.

Aldizkaria: EHAA/2020-02-24    Urtea-zbk: 2020-037b

AGINDUA, 2020ko otsailaren 4koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena eta Hezkuntza sailburuarena. Haren bitartez, «Txorierri S. Coop. Ltda.» titulartasun pribatuko ikastetxeari baimena ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua izateko.

Aldizkaria: EHAA/2020-02-21    Urtea-zbk: 2020-036

AGINDUA, 2020ko otsailaren 4koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena eta Hezkuntzako sailburuarena. Haren bitartez, «CEBANC» titulartasun pribatuko ikastetxeari baimena ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako Ikastetxe integratua izateko.

Aldizkaria: EHAA/2020-02-21    Urtea-zbk: 2020-036b

EBAZPENA, 2020ko urtarrilaren 29koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzako Ikuskarien Kidegora sartzeko lehiaketa-oposizioan onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onartzen duena (lehiaketa-oposizioa Hezkuntzako sailburuaren 2019ko azaroaren 14ko Aginduaren bidez deitu zen).

Aldizkaria: EHAA/2020-02-20    Urtea-zbk: 2020-035

EBAZPENA, 2020ko otsailaren 7koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena; honen bidez argitara ematen da 2020-2021 ikasturtean ordezkogaiak kudeatzeko prozesuan –baita urtean zehar deitzen den edozein hautatze-prozesutan ere– alfabeto-hurrenkera zehaztuko duen letra zozketaren emaitza.

Aldizkaria: EHAA/2020-02-19    Urtea-zbk: 2020-034

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.

Aldizkaria: BOE/2020-02-19    Urtea-zbk: 2020/043

Ebazpena, 2020ko urtarrilaren 20koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako CIFP Easo LHII ikastetxean lanpostu bat—zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behinbehineko esleipeneko erregimenean— betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-02-19    Urtea-zbk: 2020-02-19

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/135/2020, de 10 de febrero, por la que se publica la incorporación y cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

Aldizkaria: BOE/2020-02-18    Urtea-zbk: 2020/042

HUTS-ZUZENKETA, ondoko agindu honena: «Agindua, 2020ko urtarrilaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, sailburu beraren 2019ko irailaren 3ko Agindua aldatzen duena, zeinaren bidez izendatzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren, Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen, Hizkuntza-eskola ofizialetako irakasleen, Bigarren Hezkuntzako irakasleen eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetako praktiketako funtzionario, Hezkuntzako sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko, 2018ko otsailaren 26ko eta 2019ko martxoaren 1eko Aginduen bidez deitutako hautaketa-prozeduretan hautatutako izangaiak».

Aldizkaria: EHAA/2020-02-17    Urtea-zbk: 2020-032

HUTS-ZUZENKETA, ondoko ebazpen honena: «Ebazpena, 2020ko urtarrilaren 13koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena. Honen bidez, aldatu egiten da zuzendari beraren 2019ko uztailaren 30eko Ebazpena, zeinaren bidez xedatu baitzen argitara ematea hautaketa-prozeduretan hautatutako izangaien behin betiko zerrendak (Hezkuntzako sailburuaren 2019ko martxoaren 1eko Aginduaren bidez deitutakoa), bai eta zuzendari beraren 2019ko abuztuaren 30eko Ebazpena ere, zeinak aurreko ebazpena aldatzen baitu».

Aldizkaria: EHAA/2020-02-17    Urtea-zbk: 2020-032b

EBAZPENA, 2020ko urtarrilaren 14koa, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita lanpostuen zerrendako aldaketek zein maisu eta maistrari eragiten dioten zehazteko prozeduraren ondorioz lortutako behin betiko zerrenda.

Aldizkaria: EHAA/2020-02-17    Urtea-zbk: 2020-032c

EBAZPENA, 2020ko urtarrilaren 15ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez argitaratzen baitira 2019ko uztailaren 30eko Aginduaren babespean emandako dirulaguntzak, jendeak horren berri izan dezan.

Aldizkaria: EHAA/2020-02-17    Urtea-zbk: 2020-032d

© Berritzeguneak Donostia · ATARIZAR 16 20013 · Tel: 943320087 · Fax: 943277807    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco